F2|全科
F2|全科
上門補習 | 新界區,西貢
|
六或日
|
男導師 / 大學程度
個案編號 A14823 | 登記時間 21/04/2008
學校教授語言英文中學
上課時間
2小時 /日 11:30
備註
學生比較被動
補習地址
新界區,西貢,市中心
地圖
新界區,西貢,市中心
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F2|全科
F2|全科
上門補習 | 新界區,西貢
六或日
男導師 / 大學程度
$120/小時
fast rigister 3秒登記