F2|數學
F2|數學
上門補習 | 新界區,將軍澳
|
一星期1日
|
男導師 / 大學程度
個案編號 A15115 | 登記時間 28/04/2008
學校教授語言英文中學
上課時間
1.5小時 /after 5:30pm
備註
補習地址
新界區,將軍澳,景林邨;;
地圖
新界區,將軍澳,景林邨;;
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F2|數學
F2|數學
上門補習 | 新界區,將軍澳
一星期1日
男導師 / 大學程度
$110/小時
fast rigister 3秒登記