P3|全科
P3|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
|
一至五2日
|
女導師 / 中七程度
個案編號 A15673 | 登記時間 15/05/2008
學校教授語言中文小學
上課時間
1.5小時
備註
短期補習 19/5 - 10/6 ,應付考試
補習地址
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙上村
地圖
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙上村
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P3|全科
P3|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
一至五2日
女導師 / 中七程度
$70/小時
fast rigister 3秒登記