P1|全科
P1|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
|
一星期4日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A2027 | 登記時間 02/10/2006
學校教授語言英文小學
上課時間
1.5小時 /未定上課時間
備註
補星期一至四,17:30-19:00
補習地址
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,鳳德村
地圖
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,鳳德村
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P1|全科
P1|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
一星期4日
女導師 / 大學程度
$60/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對