F2|數學
F2|數學
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
|
一星期1日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A2597 | 登記時間 07/12/2006
上課時間
2小時 /未定上課時間
備註
平日上課,17:00 後便可
補習地址
新界區,元朗及天水圍,天瑞村瑞財樓
地圖
新界區,元朗及天水圍,天瑞村瑞財樓
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F2|數學
F2|數學
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
一星期1日
女導師 / 大學程度
$130/小時
fast rigister 3秒登記