P6|數學
P6|數學
上門補習 | 新界區,沙田馬鞍山
|
一星期2日
|
男導師/女導師 / 大學程度
個案編號 A2640 | 登記時間 11/12/2006
學校教授語言中文小學
上課時間
1小時 /未定上課時間
備註
一星期兩堂,時間商議
補習地址
新界區,沙田馬鞍山,富安花園
地圖
新界區,沙田馬鞍山,富安花園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P6|數學
P6|數學
上門補習 | 新界區,沙田馬鞍山
一星期2日
男導師/女導師 / 大學程度
$90/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對