F4|全科
F4|全科
上門補習 | 九龍區,旺角及旺角西
|
一星期1日
|
男導師/女導師
個案編號 A2769 | 登記時間 27/12/2006
上課時間
2小時 /未定上課時間
備註
補習地址
九龍區,旺角及旺角西,漆咸道南119號風景大廈
地圖
九龍區,旺角及旺角西,漆咸道南119號風景大廈
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F4|全科
F4|全科
上門補習 | 九龍區,旺角及旺角西
一星期1日
男導師/女導師
$130/小時
fast rigister 3秒登記