F3|全科
F3|全科
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
|
一星期3日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A3093 | 登記時間 22/01/2007
上課時間
1.5小時 /未定上課時間
備註
星期一,三 19:00-20:30,星期六11:00-12:30
補習地址
新界區,元朗及天水圍,天慈邨天麗苑
地圖
新界區,元朗及天水圍,天慈邨天麗苑
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F3|全科
F3|全科
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
一星期3日
女導師 / 大學程度
$100/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對