F6|
F6|數學及統計學
上門補習 | 九龍區,九龍塘
|
一星期1日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A3158 | 登記時間 26/01/2007
學校教授語言英文中學
上課時間
1.5小時 /星期一, 三,18-19點 | 星期一, 三,19-20點 | 星期一, 三,20-21點 |
備註
補習地址
九龍區,九龍塘,海棠路7號庭園
地圖
九龍區,九龍塘,海棠路7號庭園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F6|
F6|數學及統計學
上門補習 | 九龍區,九龍塘
一星期1日
女導師 / 大學程度
$150/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對