P3|全科
P3|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
|
一星期3日
|
女導師 / 中七程度
個案編號 A3654 | 登記時間 02/03/2007
學校教授語言中文小學
上課時間
1小時 /星期一, 三, 五,17-18點 | 星期一, 三, 五,18-19點 | 星期一, 三, 五,19-20點 |
備註
補習地址
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙下村龍樂樓
地圖
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙下村龍樂樓
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P3|全科
P3|全科
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
一星期3日
女導師 / 中七程度
$60/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對