P1初
P1初級|英文拼音
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
|
六或日
|
女導師 / 中七程度
個案編號 N3511 | 登記時間 09/05/2008
上課時間
1小時 /sun 11:30-12:30
備註
補習地址
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙下村
地圖
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,黃大仙下村
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P1初
P1初級|英文拼音
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
六或日
女導師 / 中七程度
$130/小時
fast rigister 3秒登記