F2|英文
F2|英文
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
|
一至五1日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A15166 | 登記時間 29/04/2008
學校教授語言英文中學
上課時間
1.5小時 /未定上課時間
備註
補習地址
新界區,元朗及天水圍,錦繡花園
地圖
新界區,元朗及天水圍,錦繡花園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F2|英文
F2|英文
上門補習 | 新界區,元朗及天水圍
一至五1日
女導師 / 大學程度
$110/小時
fast rigister 3秒登記