F4|英文
F4|英文
上門補習 | 九龍區,九龍塘
|
一星期2日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A15287 | 登記時間 03/05/2008
學校教授語言英文中學
上課時間
2小時
備註
補習地址
九龍區,九龍塘,界限街
地圖
九龍區,九龍塘,界限街
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F4|英文
F4|英文
上門補習 | 九龍區,九龍塘
一星期2日
女導師 / 大學程度
$160/小時
fast rigister 3秒登記