P5|英文
P5|英文
上門補習 | 九龍區,旺角及旺角西
|
一星期1日
|
女導師 / 中七程度
個案編號 A15454 | 登記時間 08/05/2008
學校教授語言英文小學
上課時間
1.5小時 /Wednesday 1600
備註
補習地址
九龍區,旺角及旺角西,旺角火車站附近
地圖
九龍區,旺角及旺角西,旺角火車站附近
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P5|英文
P5|英文
上門補習 | 九龍區,旺角及旺角西
一星期1日
女導師 / 中七程度
$80/小時
fast rigister 3秒登記