F4|英文
F4|英文
上門補習 | 九龍區,藍田
|
一星期1日
|
女導師 / 全職補習
個案編號 A16143 | 登記時間 01/06/2008
學校教授語言中文中學
上課時間
1.5小時 /一至五 18:00 六日全日
備註
補習地址
九龍區,藍田,平田村
地圖
九龍區,藍田,平田村
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
F4|英文
F4|英文
上門補習 | 九龍區,藍田
一星期1日
女導師 / 全職補習
$120/小時
fast rigister 3秒登記