P5|英文
P5|英文
上門補習 | 九龍區,九龍塘
|
一星期2日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A2368 | 登記時間 12/11/2006
學校教授語言英文小學
上課時間
1.5小時 /星期二, 四,16-17點 | 星期二, 四,17-18點 | 星期二, 四,18-19點 | 星期二, 四,19-20點 |
備註
一星期補2堂,補星期二,四16:30開始,要主修英文,教reading
補習地址
九龍區,九龍塘,范信達道6號新能閣
地圖
九龍區,九龍塘,范信達道6號新能閣
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P5|英文
P5|英文
上門補習 | 九龍區,九龍塘
一星期2日
女導師 / 大學程度
$120/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對