P4|英文
P4|英文
上門補習 | 九龍區,石硤尾
|
一星期4日
|
女導師 / 大學程度
個案編號 A3663 | 登記時間 02/03/2007
學校教授語言中文小學
上課時間
2小時 /星期二, 三, 四, 五,18-19點 | 星期二, 三, 四, 五,19-20點 | 星期二, 三, 四, 五,20-21點 |
備註
補習地址
九龍區,石硤尾,石硤尾村尾紅樓
地圖
九龍區,石硤尾,石硤尾村尾紅樓
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P4|英文
P4|英文
上門補習 | 九龍區,石硤尾
一星期4日
女導師 / 大學程度
$80/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對