P3|英文
P3|英文
上門補習 | 新界區,荔景站
|
|
女導師 / 現職教師
個案編號 A3984 | 登記時間 14/03/2007
學校教授語言英文小學
上課時間
1.5小時 /未定上課時間
備註
補習地址
新界區,荔景站,麗景
地圖
新界區,荔景站,麗景
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P3|英文
P3|英文
上門補習 | 新界區,荔景站
女導師 / 現職教師
$100/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對