P6|英文
P6|英文
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
|
一星期2日
|
男導師/女導師
個案編號 A2329 | 登記時間 08/11/2006
上課時間
1.5小時 /星期二, 四,17-18點 | 星期二, 四,18-19點 |
備註
需要NOTICES
補習地址
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,翠竹花園
地圖
九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙,翠竹花園
導師留言 該補習個案已完結
暫無留言
類似個案
P6|英文
P6|英文
上門補習 | 九龍區,鑽石山,新蒲崗及黃大仙
一星期2日
男導師/女導師
$90/小時
fast rigister 3秒登記
fast rigister AI配對